rendimiento real

Kullanım örnekleri

rendimiento real
true yield
icon arrow

true

Phonetic: "/tɹuː/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of being in alignment.


Definition: Truth.


Definition: A pledge or truce.

icon arrow

true

Phonetic: "/tɹuː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To straighten.

Example: He trued the spokes of the bicycle wheel.


Definition: To make even, level, symmetrical, or accurate, align; adjust.

Example: We spent all night truing up the report.

icon arrow

true

Phonetic: "/tɹuː/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of a statement) Conforming to the actual state of reality or fact; factually correct.

Example: This is a true story.


Definition: Conforming to a rule or pattern; exact; accurate.

Example: a true copy;   a true likeness of the original


Definition: Of the state in Boolean logic that indicates an affirmative or positive result.

Example: "A and B" is true if and only if "A" is true and "B" is true.


Definition: Loyal, faithful.

Example: He’s turned out to be a true friend.


Definition: Genuine; legitimate.

Example: The true king has returned!


Definition: Used in the designation of group of species, or sometimes a single species, to indicate that it belongs to the clade its common name (which may be more broadly scoped in common speech) is restricted to in technical speech, or to distinguish it from a similar species, the latter of which may be called false.

Example: true blusher (Amanita rubescens, as distinguished from the false blusher, Amanita pantherina)


Definition: (of an aim or missile in archery, shooting, golf etc.) Accurate; following a path toward the target.


Definition: Fair, unbiased, not loaded.


Definition: (Of a literary genre) based on actual historical events.

Example: true crime

icon arrow

true

Phonetic: "/tɹuː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (of shooting, throwing etc) Accurately.

Example: this gun shoots true

icon arrow

yield

Phonetic: "/jiːld/"

Part Of Speech: verb


Definition: To pay, give in payment; repay, recompense; reward; requite.


Definition: To furnish; to afford; to render; to give forth.


Definition: To give way; to allow another to pass first.

Example: Yield the right of way to pedestrians.


Definition: To give as required; to surrender, relinquish or capitulate.

Example: They refuse to yield to the enemy.


Definition: To give, or give forth, (anything).


Definition: To give way; to succumb to a force.


Definition: To produce as return, as from an investment.

Example: Historically, that security yields a high return.


Definition: To produce as a result.

Example: Adding 3 and 4 yields a result of 7.


Definition: To produce a particular sound as the result of a sound law.

Example: Indo-European p- yields Germanic f-.


Definition: (of a material specimen) To pass the material's yield point and undergo plastic deformation.


Definition: To admit to be true; to concede; to allow.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.