rahat kız

Kullanım örnekleri

rahat kız
chill girl
icon arrow

chill

Phonetic: "/tʃɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A moderate, but uncomfortable and penetrating coldness.

Example: There was a chill in the air.


Definition: A sudden penetrating sense of cold, especially one that causes a brief trembling nerve response through the body; the trembling response itself; often associated with illness: fevers and chills, or susceptibility to illness.

Example: Close the window or you'll catch a chill.   I felt a chill when the wind picked up.


Definition: An uncomfortable and numbing sense of fear, dread, anxiety, or alarm, often one that is sudden and usually accompanied by a trembling nerve response resembling the body's response to biting cold.

Example: Despite the heat, he felt a chill as he entered the crime scene.   The actor's eerie portrayal sent chills through the audience.   His menacing presence cast a chill over everyone.


Definition: An iron mould or portion of a mould, serving to cool rapidly, and so to harden, the surface of molten iron brought in contact with it.


Definition: The hardened part of a casting, such as the tread of a carriage wheel.


Definition: A lack of warmth and cordiality; unfriendliness.


Definition: Calmness; equanimity.


Definition: A sense of style; trendiness; savoir faire.

icon arrow

chill

Phonetic: "/tʃɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To lower the temperature of something; to cool

Example: Chill before serving.


Definition: To become cold

Example: In the wind he chilled quickly.


Definition: To harden a metal surface by sudden cooling


Definition: To become hard by rapid cooling


Definition: To relax, lie back

Example: Chill, man, we've got a whole week to do it; no sense in getting worked up.


Definition: To "hang", hang out; to spend time with another person or group. Also chill out.

Example: Hey, we should chill this weekend.


Definition: To smoke marijuana

Example: On Friday night do you wanna chill?


Definition: To discourage, depress

Example: Censorship chills public discourse.

icon arrow

chill

Phonetic: "/tʃɪl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Moderately cold or chilly.

Example: A chill wind was blowing down the street.


Definition: Unwelcoming; not cordial.

Example: Arriving late at the wedding, we were met with a chill reception.


Definition: Calm, relaxed, easygoing.

Example: Paint-your-own ceramics studios are a chill way to express yourself while learning more about your date's right brain.


Definition: "Cool"; meeting a certain hip standard or garnering the approval of a certain peer group.

Example: That new movie was chill, man.


Definition: Okay, not a problem.

Example: "Sorry about that." "It's chill."

icon arrow

girl

Phonetic: "/ɡɵːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A female child, adolescent, or a young woman.


Definition: A young female animal.


Definition: (sometimes offensive) A woman, especially a young woman


Definition: A female servant; a maid. (see usage notes)


Definition: A queen (the playing card.)


Definition: A term of endearment. (see usage notes)


Definition: One's girlfriend.


Definition: One's daughter.

Example: Your girl turned up on our doorstep.


Definition: A roebuck two years old.


Definition: Cocaine, especially in powder form.


Definition: (somewhat childish) A female (tree, gene, etc).


Definition: A boy or man who is weak or sentimental.

Example: Don't be such a girl!

icon arrow

girl

Phonetic: "/ɡɵːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To feminize or girlify; to gender as a girl or as for girls.


Definition: (somewhat informal) To staff with or as a girl or girls.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.