estoy decepcionado

Kullanım örnekleri

estoy decepcionado
im disappointed
icon arrow

disappointed

Phonetic: "/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To sadden or displease (someone) by underperforming, or by not delivering something promised or hoped for.

Example: His lack of respect disappointed her.


Definition: To deprive (someone of something expected or hoped for).


Definition: To fail to meet (an expectation); to fail to fulfil (a hope).


Definition: To show (an opinion, belief, etc.) to be mistaken.


Definition: To prevent (something planned or attempted).

icon arrow

disappointed

Phonetic: "/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Defeated of expectations or hope; experiencing disappointment; let down.

Example: After all his anticipation, the trip left him deeply disappointed.


Definition: Expressing or indicating disappointment.

Example: a disappointed tone / face / silence

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.