yemek kaşığı

Kullanım örnekleri

yemek kaşığı
table spoon
icon arrow

table

Part Of Speech: noun


Definition: Furniture with a top surface to accommodate a variety of uses.


Definition: A two-dimensional presentation of data.


Definition: The top of a stringed instrument, particularly a member of the violin family: the side of the instrument against which the strings vibrate.


Definition: One half of a backgammon board, which is divided into the inner and outer table.


Definition: The flat topmost facet of a cut diamond.

icon arrow

table

Part Of Speech: verb


Definition: To tabulate; to put into a table or grid.

Example: to table fines


Definition: To supply (a guest, client etc.) with food at a table; to feed.


Definition: To delineate; to represent, as in a picture; to depict.


Definition: (non-US) To put on the table of a commission or legislative assembly; to propose for formal discussion or consideration, to put on the agenda.


Definition: To remove from the agenda, to postpone dealing with; to shelve (to indefinitely postpone consideration or discussion of something).

Example: The legislature tabled the amendment, so they will not be discussing it until later.


Definition: To join (pieces of timber) together using coaks.


Definition: To put on a table.


Definition: To make board hems in the skirts and bottoms of (sails) in order to strengthen them in the part attached to the bolt-rope.

icon arrow

spoon

Phonetic: "/spuːn/"

Part Of Speech: noun


Definition: An implement for eating or serving; a scooped utensil whose long handle is straight, in contrast to a ladle.


Definition: An implement for stirring food while being prepared; a wooden spoon.


Definition: A measure that will fit into a spoon; a spoonful.


Definition: A wooden-headed golf club with moderate loft, similar to the modern three wood.


Definition: An oar.


Definition: A type of metal lure resembling the concave head of a tablespoon.


Definition: A spoon excavator.


Definition: A simpleton, a spooney.


Definition: A safety handle on a hand grenade, a trigger.


Definition: A metaphoric unit of energy available to cope with problems.

icon arrow

spoon

Phonetic: "/spuːn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To serve using a spoon; to transfer (something) with a spoon.

Example: Sarah spooned some apple sauce onto her plate.


Definition: To flirt; to make advances; to court, to interact romantically or amorously.


Definition: (of persons) To lie nestled front-to-back, following the contours of the bodies, in a manner reminiscent of stacked spoons.


Definition: To hit (the ball) weakly, pushing it with a lifting motion, instead of striking with an audible knock.


Definition: To fish with a concave spoon bait.


Definition: To catch by fishing with a concave spoon bait.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.