futbol kalesi

Kullanım örnekleri

futbol kalesi
goal post
icon arrow

goal

Phonetic: "/ɡɒʊl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A result that one is attempting to achieve.

Example: My lifelong goal is to get into a Hollywood movie.


Definition: In many sports, an area into which the players attempt to put an object.


Definition: The act of placing the object into the goal.


Definition: A point scored in a game as a result of placing the object into the goal.


Definition: A noun or noun phrase that receives the action of a verb. The subject of a passive verb or the direct object of an active verb. Also called a patient, target, or undergoer.

icon arrow

goal

Phonetic: "/ɡɒʊl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To score a goal.

icon arrow

post

Phonetic: "/pəʊst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A long dowel or plank protruding from the ground; a fencepost; a lightpost.

Example: ram a post into the ground


Definition: A stud; a two-by-four.


Definition: A pole in a battery.


Definition: A long, narrow piece inserted into a root canal to provide retention for a crown.


Definition: (chiefly a cappella) A prolonged final melody note, among moving harmony notes.


Definition: A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.


Definition: A goalpost.


Definition: A location on a basketball court near the basket.


Definition: The doorpost of a victualler's shop or inn, on which were chalked the scores of customers; hence, a score; a debt.

icon arrow

post

Phonetic: "/pəʊst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.

Example: Post no bills.


Definition: To hold up to public blame or reproach; to advertise opprobriously; to denounce by public proclamation.

Example: to post someone for cowardice


Definition: To carry (an account) from the journal to the ledger.


Definition: To inform; to give the news to; to make acquainted with the details of a subject; often with up.


Definition: To pay (a blind).

Example: Since Jim was new to the game, he had to post $4 in order to receive a hand.


Definition: To put content online, usually through a publicly accessible mean, such as a video channel, gallery, message board, blog etc.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.