dolgu oyuncak hayvan

Kullanım örnekleri

dolgu oyuncak hayvan
stuffed animal
icon arrow

stuffed

Phonetic: "/stʌft/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fill by packing or crowding something into; to cram with something; to load to excess.

Example: I'm going to stuff this pillow with feathers.


Definition: To fill a space with (something) in a compressed manner.

Example: He stuffed his clothes into the closet and shut the door.


Definition: To fill with seasoning.

Example: She stuffed the turkey for Thanksgiving using her secret recipe.


Definition: To load goods into (a container) for transport.


Definition: (used in the passive) To sate.

Example: I’m stuffed after having eaten all that turkey, mashed potatoes and delicious stuffing.


Definition: (pronominal) To eat, especially in a hearty or greedy manner.

Example: She sits on the sofa all day, watching TV and stuffing herself with cream buns.


Definition: To break; to destroy.

Example: He skidded off the road and totally stuffed his brand new car.


Definition: To sexually penetrate.

Example: His wife came home early and found him on the couch stuffing the maid.


Definition: (mildly vulgar, often imperative) Used to contemptuously dismiss or reject something. See also stuff it.

Example: Stuff your stupid rules, I'll do what I like.


Definition: To heavily defeat or get the better of.

Example: Mudchester Rovers were stuffed 7-0 in the semi-final.


Definition: To cut off another competitor in a race by disturbing his projected and committed racing line (trajectory) by an abrupt manoeuvre.

Example: I got stuffed by that guy on the supermoto going into that turn, almost causing us to crash.


Definition: To preserve a dead bird or other animal by filling its skin.


Definition: To obstruct, as any of the organs; to affect with some obstruction in the organs of sense or respiration.


Definition: To form or fashion by packing with the necessary material.


Definition: To crowd with facts; to cram the mind of; sometimes, to crowd or fill with false or idle tales or fancies.


Definition: To compress (a file or files) in the StuffIt format, to be unstuffed later.

icon arrow

stuffed

Phonetic: "/stʌft/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Full or packed (with some material or substance).

Example: Customs officers look closely through a stuffed suitcase.


Definition: Filled with seasoning

Example: We're having stuffed turkey for dinner.


Definition: Full after eating.

Example: Stuffed children sleep poorly.


Definition: Very tired.


Definition: Broken, not functional; in trouble, in a situation from which one is unlikely to recover.

icon arrow

animal

Phonetic: "/ˈænɪməl/"

Part Of Speech: noun


Definition: In scientific usage, a multicellular organism that is usually mobile, whose cells are not encased in a rigid cell wall (distinguishing it from plants and fungi) and which derives energy solely from the consumption of other organisms (distinguishing it from plants).

Example: A cat is an animal, not a plant. Humans are also animals, under the scientific definition, as we are not plants.


Definition: In non-scientific usage, any member of the kingdom Animalia other than a human.


Definition: In non-scientific usage, any land-living vertebrate (i.e. not fishes, insects, etc.).


Definition: A person who behaves wildly; a bestial, brutal, brutish, cruel, or inhuman person.

Example: My students are animals.


Definition: A person of a particular type.

Example: He's a political animal.


Definition: Matter, thing.

Example: a whole different animal

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!