böl ve fethet

Kullanım örnekleri

böl ve fethet
divide and conquer
icon arrow

divide

Phonetic: "/dɪˈvaɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A thing that divides.

Example: Stay on your side of the divide, please.


Definition: An act of dividing.

Example: The divide left most of the good land on my share of the property.


Definition: A distancing between two people or things.

Example: There is a great divide between us.


Definition: A large chasm, gorge, or ravine between two areas of land.

Example: If you're heading to the coast, you'll have to cross the divide first.


Definition: The topographical boundary dividing two adjacent catchment basins, such as a ridge or a crest.

icon arrow

divide

Phonetic: "/dɪˈvaɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To split or separate (something) into two or more parts.

Example: a wall divides two houses; a stream divides the towns


Definition: To share (something) by dividing it.

Example: How shall we divide this pie?


Definition: (with by) To calculate the number (the quotient) by which you must multiply one given number (the divisor) to produce a second given number (the dividend).

Example: If you divide 6 by 3, you get 2.


Definition: To be a divisor of.

Example: 3 divides 6.


Definition: To separate into two or more parts.


Definition: Of a cell, to reproduce by dividing.


Definition: To disunite in opinion or interest; to make discordant or hostile; to set at variance.


Definition: To break friendship; to fall out.


Definition: To have a share; to partake.


Definition: To vote, as in the British parliament and other legislatures, by the members separating themselves into two parties (as on opposite sides of the hall or in opposite lobbies), that is, the ayes dividing from the noes.


Definition: To mark divisions on; to graduate.

Example: to divide a sextant


Definition: To play or sing in a florid style, or with variations.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

conquer

Phonetic: "/ˈkɒŋkə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To defeat in combat; to subjugate.


Definition: To acquire by force of arms, win in war.

Example: In 1453, the Ottoman Empire conquered Istanbul.


Definition: To overcome an abstract obstacle.

Example: Today I conquered my fear of flying by finally boarding a plane.


Definition: To gain, win, or obtain by effort.

Example: to conquer freedom;   to conquer a peace

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!