azotar

Kullanım örnekleri

azotar
whip
icon arrow

whip

Phonetic: "/wɪp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A lash; a pliant, flexible instrument, such as a rod (commonly of cane or rattan) or a plaited or braided rope or thong (commonly of leather) used to create a sharp "crack" sound for directing or herding animals.

Example: I had to use the whip to get the sheep's attention.


Definition: A blow administered with a whip.


Definition: A whipper-in.


Definition: A member of a political party who is in charge of enforcing the party's policies in votes.

Example: I was going to vote against the bill, but the party whip came to see me and made it clear I needed to vote for it.


Definition: (UK politics, with definite article) A document distributed weekly to MPs by party whips informing them of upcoming votes in parliament.


Definition: Whipped cream.

Example: Did you want to add some whip to your coffee, ma'am?


Definition: A purchase in which one block is used to gain a 2:1 mechanical advantage.


Definition: A mode of personal motorized transportation; an automobile, all makes and models including motorcycles, excluding public transportation.

Example: Come on, let's take my whip so we can get there in time.


Definition: A move in which one player transfers momentum to another.


Definition: A whipping motion; a thrashing about.

Example: I was startled by the whip of the rope when it finally snapped.


Definition: The quality of being whiplike or flexible; suppleness, as of the shaft of a golf club.


Definition: Any of various pieces that operate with a quick vibratory motion


Definition: A coach driver; a coachman.

icon arrow

whip

Phonetic: "/wɪp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hit with a whip.

Example: The rider whipped the horse.


Definition: (by extension) To hit with any flexible object.

Example: I whipped her with a newspaper.


Definition: To defeat, as in a contest or game.


Definition: To mix in a rapid aerating fashion, especially food.

Example: to whip eggs or cream


Definition: To urge into action or obedience.

Example: He whipped the department into shape.


Definition: To enforce a member voting in accordance with party policy.


Definition: To bind the end of a rope with twine or other small stuff to prevent its unlaying: fraying or unravelling.


Definition: To hoist or purchase by means of a whip.


Definition: To sew lightly; specifically, to form (a fabric) into gathers by loosely overcasting the rolled edge and drawing up the thread.

Example: to whip a ruffle


Definition: To throw or kick an object at a high velocity.

Example: He whipped the ball at me.


Definition: To fish a body of water especially by making repeated casts.


Definition: To snap back and forth like a whip.

Example: The pennants whipped in the wind.


Definition: To move very fast.

Example: The wind whipped through the valley.


Definition: To move (something) very fast; often with up, out, etc.


Definition: To transfer momentum from one skater to another.


Definition: To lash with sarcasm, abuse, etc.


Definition: To thrash; to beat out, as grain, by striking.

Example: to whip wheat

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!