archiperres

Kullanım örnekleri

archiperres
stuff
icon arrow

stuff

Phonetic: "/stʌf/"

Part Of Speech: noun


Definition: Miscellaneous items or objects; (with possessive) personal effects.

Example: What is all that stuff on your bedroom floor?  He didn't want his pockets to bulge so he was walking around with all his stuff in his hands.


Definition: Unspecified things or matters.

Example: I had to do some stuff.


Definition: The tangible substance that goes into the makeup of a physical object.


Definition: A material for making clothing; any woven textile, but especially a woollen fabric.


Definition: Boards used for building.


Definition: Abstract substance or character.


Definition: Used as placeholder, usually for material of unknown type or name.

Example: Can I have some of that stuff on my ice-cream sundae?


Definition: Narcotic drugs, especially heroin.


Definition: Furniture; goods; domestic vessels or utensils.


Definition: A medicine or mixture; a potion.


Definition: Refuse or worthless matter; hence, also, foolish or irrational language; nonsense; trash.


Definition: A melted mass of turpentine, tallow, etc., with which the masts, sides, and bottom of a ship are smeared for lubrication.


Definition: Paper stock ground ready for use. When partly ground, it is called half stuff.


Definition: Money.

icon arrow

stuff

Phonetic: "/stʌf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fill by packing or crowding something into; to cram with something; to load to excess.

Example: I'm going to stuff this pillow with feathers.


Definition: To fill a space with (something) in a compressed manner.

Example: He stuffed his clothes into the closet and shut the door.


Definition: To fill with seasoning.

Example: She stuffed the turkey for Thanksgiving using her secret recipe.


Definition: To load goods into (a container) for transport.


Definition: (used in the passive) To sate.

Example: I’m stuffed after having eaten all that turkey, mashed potatoes and delicious stuffing.


Definition: (pronominal) To eat, especially in a hearty or greedy manner.

Example: She sits on the sofa all day, watching TV and stuffing herself with cream buns.


Definition: To break; to destroy.

Example: He skidded off the road and totally stuffed his brand new car.


Definition: To sexually penetrate.

Example: His wife came home early and found him on the couch stuffing the maid.


Definition: (mildly vulgar, often imperative) Used to contemptuously dismiss or reject something. See also stuff it.

Example: Stuff your stupid rules, I'll do what I like.


Definition: To heavily defeat or get the better of.

Example: Mudchester Rovers were stuffed 7-0 in the semi-final.


Definition: To cut off another competitor in a race by disturbing his projected and committed racing line (trajectory) by an abrupt manoeuvre.

Example: I got stuffed by that guy on the supermoto going into that turn, almost causing us to crash.


Definition: To preserve a dead bird or other animal by filling its skin.


Definition: To obstruct, as any of the organs; to affect with some obstruction in the organs of sense or respiration.


Definition: To form or fashion by packing with the necessary material.


Definition: To crowd with facts; to cram the mind of; sometimes, to crowd or fill with false or idle tales or fancies.


Definition: To compress (a file or files) in the StuffIt format, to be unstuffed later.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.